New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Aanmelding

Huisartspraktijken die voldoen aan de voorwaarden tot toetreding en die wensen toe te treden tot de overeenkomst kunnen zich aanmelden bij de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, via het formulier dat beschikbaar is in de webtoepassing ProGezondheid.

Vanaf 27 oktober 2023 tot en met 7 januari 2024 kan men kandidaturen indienen.

De aanmelding wordt digitaal ondertekend (met eID)..

Wanneer het gaat om een groepering (groepspraktijk, medisch huis of netwerkpraktijk); dient elke geregistreerde erkende huisarts het formulier digitaal te ondertekenen.

Wanneer huisartsen in opleiding zouden geregistreerd zijn in de groepering, dienen deze de kandidatuur niet te ondertekenen.

Het digitaal ondertekende formulier moet worden doorgestuurd naar newdeal@riziv-inami.fgov.be.

De effectieve start is voorzien op 1 april 2024.

Het aantal deelnemende huisartspraktijken wordt in de startfase beperkt in functie van het beschikbaar budget. In de eerste fase zullen minstens 200 praktijken kunnen starten.

In functie van het type en de grootte van de huisartspraktijken zullen op termijn tot bijna 600 huisartspraktijken kunnen toetreden tot de overeenkomst.

Afhankelijk van het aantal kandidaturen dat het RIZIV ontvangt voor 7 januari 2024, is het mogelijk dat nog een tweede aanmeldingsprocedure wordt georganiseerd.