New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Basisinformatie

Opname van de webinar

Op 06/12/’23 organiseerde het Vlaams consortium een webinar over de New Deal. Hieronder kunt u de opname bekijken.

Opname van de webinar

Op 21/9 en 5/10/’23 organiseerde Domus Medica webinars over de New Deal. Hieronder kunt u de opname bekijken.

Eindrapport reflectiegroep ‘Naar een New Deal voor de huisarts(praktijk)’

Auteurs (in alfabetische volgorde): Jean Luc Belche, Pieter Geentjens, Ann Van den Bruel

Proces om tot het eindverslag te komen

Overeenkomst ‘New Deal’

Overeenkomst in toepassing van artikel 56, § 1, ter financiering van een vergelijkende studie betreffende het organisatie en financieringsmodel in de huisartsgeneeskunde