New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Simulatietool

Klik op onderstaande afbeelding. De simulatietool wordt vervolgens gedownload op uw computer. Vul de gegevens aan in de gele vakjes. Ter info, het aantal contacten per patiënt wordt bepaald in functie van de provincie waar u werkzaam bent:

  • West-Vlaanderen: 6.1
  • Oost-Vlaanderen: 5.78
  • Antwerpen: 5.48
  • Limburg: 6.3
  • Vlaams-Brabant: 5.35
  • Brussel: 4.71

Opgelet: deze simulatietool zal slechts bij benadering een vergelijking maken met de inkomsten van de klassieke prestatiefinanciering. Om een correcter beeld te verkrijgen kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier. We zullen u dan helpen met het exporteren van het aantal GMD’s per leeftijdscategorie gekoppeld aan het statuut van verhoogde tegemoetkoming.

Via volgende kan u een handleiding terugvinden om de juiste data te exporteren vanuit uw EMD.

Indien gewenst kan er ook begeleiding voorzien worden voor het exporteren en invullen van een uitgebreidere simulatietool