New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Wanneer en hoe kan mijn praktijk zich aanmelden?

Huisartspraktijken die voldoen aan de voorwaarden tot toetreding en die wensen toe te treden tot de overeenkomst kunnen zich aanmelden bij de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, via het formulier dat beschikbaar is in de webtoepassing ProGezondheid.

De aanmelding wordt digitaal ondertekend (met eID).

Wanneer het gaat om een groepering (groepspraktijk, medisch huis of netwerkpraktijk), dient elke geregistreerde erkende huisarts het formulier digitaal te ondertekenen.

Wanneer huisartsen in opleiding zouden geregistreerd zijn in de groepering, dienen deze de kandidatuur niet te ondertekenen.

Het digitaal ondertekende formulier moet worden doorgestuurd naar newdeal@riziv-inami.fgov.be.

De kandidaturen worden voorgelegd aan het Verzekeringscomité. In functie van de aanmeldingsdatum en de beslissing van het Verzekeringscomité zal de startdatum voor de praktijk bepaald worden. Dit zal steeds op de eerste dag van een trimester zijn.

Start huisartspraktijk in New DealDeadline aanmelding
1 april 202422 januari 2024
1 juli 202428 april 2024
1 oktober 202414 juni 2024
1 januari 20253 november 2024