New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Worden er prestaties voorzien voor griepvaccinatie door artsen of verpleegkundigen?

Momenteel is een regeling voorzien voor de vergoeding van het toedienen van de griep- en covidvaccinatie in de herfst van 2023.[1] Het is niet zeker dat deze regeling nog van toepassing zal zijn in volgend vaccinatieseizoen.

Momenteel voorziet de overeenkomst dat het organiseren van een vaccinatiecampagne en het toedienen ervan tijdens collectieve vaccinatiemomenten omvat is in de gewogen capitatiefinanciering (zie art. 5, §1 van de overeenkomst).

Indien in de toekomst nieuwe verstrekkingen voorzien worden voor vaccinatie, kan het Verzekeringscomité van het RIZIV beslissen of deze ook worden voorzien voor de New Deal praktijken (zie art. 6, §5 van de overeenkomst).


[1] https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/welke-honoraria-individuele-vaccinatie-praktijk-apotheek-patient-thuis.aspx