New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Kan een praktijkverpleegkundige diabeteseducatie uitvoeren en factureren?

Verpleegkundigen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook diabeteseducatie uitvoeren en factureren.[1]

De overeenkomst voor de New Deal voorziet in een verbod van het aanrekenen van verstrekkingen uit artikel 8 van de nomenclatuur door de verpleegkundigen tijdens de uren dat ze werkzaam zijn in de huisartspraktijk. De verstrekkingen voor diabeteseducatie bevinden zich buiten dit artikel 8 (dit zijn pseudonomenclatuurcodes uit de multidisciplinaire en revalidatienomenclatuur). Deze verstrekkingen dus worden aangerekend door verpleegkundigen, ook binnen New Deal praktijken.


[1]https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/verzorging/Paginas/zorgtraject-diabetes-type2-voortraject-nieuwe-regelgeving.aspx