New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Aanmelding en selectie

  • Wanneer en hoe kan mijn praktijk zich aanmelden?

    Huisartspraktijken die voldoen aan de voorwaarden tot toetreding en die wensen toe te treden tot de overeenkomst kunnen zich aanmelden bij de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, via het formulier dat beschikbaar is in de webtoepassing ProGezondheid. De aanmelding wordt digitaal ondertekend (met eID). Wanneer…

    Lees meer

  • Is het aantal plaatsen beperkt?

    Het aantal deelnemende huisartspraktijken wordt in de startfase beperkt in functie van het beschikbaar budget. In de eerste fase zullen minstens 200 praktijken kunnen starten. In functie van het type en de grootte van de huisartspraktijken zullen op termijn tot bijna 600 huisartspraktijken kunnen toetreden tot…

    Lees meer