New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Hoe zit het met de BTW bij de nieuwe vergoedingen?

De capitatiefinanciering  (vergoedingen per patiënt): In het nieuwe systeem blijft het GMD behouden, maar voor elke patiënt met een GMD (en dus een vaste behandelrelatie heeft met een arts van de praktijk) wordt door de ziekenfondsen een bijkomende vergoeding betaald aan de huisartspraktijk, per kwartaal. Deze vergoeding is afhankelijk van de leeftijd en het statuut verhoogde tegemoetkoming van de patiënt. Deze capitatiefinanciering wordt beschouwd als een werkingssubsidie die buiten de werkingssfeer van de btw valt zodat er geen btw op is verschuldigd.

Honoraria per verstrekking en  honoraria op basis van de gebruikelijke nomenclatuur: Hier gelden de normale regels. Alle verstrekkingen voor ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel die de diagnose, de behandeling of de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen, dan wel de bescherming, het behoud of het herstel van de gezondheid van de mens hoofdzakelijk tot doel hebben zijn vrijgesteld van btw.

Premie voor praktijkverpleegkundige, premie voor praktijkmanagement en geïntegreerde praktijkpremie : Deze premies worden beschouwd als werkingssubsidies. Deze premies vallen buiten de werkingssfeer van de btw zodat er geen btw op is verschuldigd.