New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Hoe wordt de gewogen capitatiefinanciering uitbetaald 

Deze vergoedingen worden elk kwartaal automatisch uitbetaald door de mutualiteiten in de 4e week van februari, mei, augustus en november, op niveau van de praktijk.

Om deze rekeningnummers te verzamelen die gekoppeld zijn aan de praktijk wordt nog een applicatie ontwikkeld die in de loop van april klaar zal zijn. De betaling voor het 2e kwartaal 2024 zal daarom uitzonderlijk gebeuren in de 2e week van juni 2024.

Er is een vrijheid om afspraken te maken over hoe deze financiering binnen de praktijk wordt aangewend. Via onze partnerorganisaties wordt gewerkt aan model associatiecontracten.