New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Hoe wordt de gewogen capitatiefinanciering uitbetaald 

Deze vergoedingen worden elk kwartaal automatisch uitbetaald door de mutualiteiten in het begin van februari, mei, augustus en november, op niveau van de praktijk. Het rekeningnummer wordt opgevraagd bij aanmelding en wordt doorgegeven aan de verzekeringsinstellingen.

Er is een vrijheid om afspraken te maken over hoe deze financiering binnen de praktijk wordt aangewend. Via onze partnerorganisaties wordt gewerkt aan model associatiecontracten.