New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Wat gebeurt er met het GMD en de gewogen capitatiefinanciering als ik als huisarts in de loop van het jaar toetreed tot de overeenkomst of de overeenkomst beëindig? 

Er is geen wijziging voor de bestaande regeling van het GMD. Dit wordt jaarlijks in februari uitbetaald voor het komende jaar. Bij een overstap van een patiënt in de loop van het jaar gelden de voordelen voor de patiënt onmiddellijk, de uitbetaling voor een overname door een nieuwe arts volgt pas in februari van het volgende jaar. 

De gewogen capitatiefinanciering, die per kwartaal wordt uitbetaald, zal worden uitbetaald vanaf het kwartaal dat volgt op datum van het afsluiten van het GMD bij één van de artsen in een New Deal praktijk. Deze financiering stopt automatisch vanaf het kwartaal volgend op het moment dat de patiënt een GMD afsluit bij een arts die geen deel uitmaakt van de praktijk.