New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Wat is er inbegrepen in de bijkomende capitatiefinanciering? 

Deze capitatiefinanciering omvat alle adviezen (in de huisartspraktijk, telefonisch, e-mail, chat, …), telefonische raadplegingen, triage, proactieve en preventieve zorgprogramma’s (bv. uitnodiging griepvaccinatie en toediening tijdens georganiseerde collectieve vaccinatiemomenten) en de permanentiehonoraria voor avondconsultaties (pseudocode 101113).