New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Wat met de andere vergoedingen zoals zorgtrajecten, deelname aan een multidisciplinair overleg en thuishospitalisatie? 

Huisartsen kunnen aanspraak maken op de honoraria voor zorgtrajecten diabetes type 2 (incl. code 102852) en chronische nierinsufficiëntie, volgens de algemene geldende voorwaarden

De verstrekkingen voor deelname aan het multidisciplinair oncologisch consult, de verstrekkingen die voorzien zijn voor huisartsen in de overeenkomst voor een aangepaste zorgaanpak van long-covid-19 en de verstrekkingen in het kader van de thuishospitalisatie kunnen aangerekend worden door de huisartsen.