New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Hoeveel bedraagt de premie voor praktijkverpleegkundige en wat zijn de voorwaarden? 

Wanneer minstens één verpleegkundige een vast samenwerkingsverband heeft met de huisartspraktijk én de huisartspraktijk meer dan 1.000 patiënten met een vaste behandelrelatie telt, kan de huisartspraktijk aanspraak maken op een premie. 

Dit vast samenwerkingsverband wordt schriftelijk vastgelegd en dient te voorzien in afspraken over het takenpakket en het weekschema van de aanwezigheid van de verpleegkundige. Het takenpakket omvat minstens:

  • De proactieve opvolging van patiënten met chronische aandoeningen; 
  • Het proactief opstellen en uitvoeren van preventieprogramma’s; 
  • Het ondersteunen van de huisarts bij het opvangen van acute problemen; 
  • De coördinatie van zorg voor patiënten met complexe problemen; 
  • Het opstellen van praktijkrichtlijnen; 
  • Het opstellen van evaluatie van kwaliteitsrapporten en verbeterprogramma’s. 

Het bedrag van de premie bedraagt 19.881 EUR per kalenderjaar voor de eerste schijf van 1.000 patiënten met een vaste behandelrelatie en kan worden toegekend indien er minstens 12u per week een beoefenaar van de verpleegkunde actief is in de huisartspraktijk. 
(Dit kan bijvoorbeeld ook gaan om 2 verpleegkundigen die elk 6u per week actief zijn in de praktijk.) 

Per schijf van 500 bijkomende patiënten met een vaste behandelrelatie is een vergoeding voorzien van 9.373,5 EUR, die kan worden toegekend indien er bijkomend 6u per week een verpleegkundige aanwezig is in de huisartspraktijk voor het uitvoeren van de taken die voorzien zijn binnen deze overeenkomst. 

De premie kan jaarlijks maximaal 198.811 EUR bedragen per huisartspraktijk. 

De premie wordt per kwartaal vastgesteld en gestort op de rekening van de huisartspraktijk. 

Indien er wijzigingen zijn bij de samenwerking, bijvoorbeeld in het aantal uren of aantal verpleegkundigen, wordt dit doorgegeven via een digitale toepassing en zal de premie pro rata worden berekend.

De betaling zal uiterlijk plaatsvinden tijdens het kwartaal volgend op het kwartaal waarop de geregistreerde gegevens van toepassing zijn (dit betekent bijvoorbeeld een betaling van de premies voor kwartaal 2 ten laatste tijdens kwartaal 3).

Samenvattend: 

Aantal patiënten met vaste behandelrelatie Minimaal aantal uren per week praktijkverpleegkundige Premie op jaarbasis
(in EUR) 
Premie per kwartaal
(in EUR) 
10001219.881 € ​4.970  €
15001829.822 € ​7.455  €
20002439.762 € 9.941  €
25003049.703 €12.426  €
30003659.644 €14.911  €
35004269.584 €17.396  €
40004879.525 €19.881  €
45005489.465 €22.366  €
50006099.406 €24.851  €
550066109.347 €27.337  €
600072119.287 €29.822  €
650078129.227 €32.306 €
700084139.168 €34.792 €
750090149.109 €37.277 €
800096159.049 €39.762 €
8500102168.990 €42.247 €
9000108178.930 €44.733 €
9500114188.871 €47.218 €
10000120198.811 €49.703 €