New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Is er een bepaalde inkomensgarantie voor de praktijk? 

De nieuwe tarieven voor de prestaties en de capitatiefinanciering zijn berekend en vastgelegd op basis van een herschikking in uitgaven voor artsen in het prestatiesysteem vanuit het principe dat de herschikking budgetneutraal zal zijn voor de gemiddelde praktijk. 

In functie van positie tegenover het gemiddelde qua gemiddeld aantal contacten per patiënt en in mindere mate de samenstelling van de populatie van de patiënten met een GMD, kunnen afwijkingen mogelijk zijn. Sommige praktijken zullen meer inkomen hebben dan voordien, andere praktijken mogelijk minder. Er is daarbij dus geen garantie dat een praktijk eenzelfde inkomen zal genereren in het nieuwe financieringssysteem. 

Deze herschikking van middelen houdt geen rekening met de bijkomende investering voor de premies voor verpleegkundigen en praktijkmanagement. 

Ook het effect van de ondersteuning door de verpleegkundige en de mogelijke groei van het patiëntenbestand werd niet in rekening gebracht bij de simulaties. 

In samenwerking met onze partners zal een simulatietool worden aangeboden voor de geïnteresseerde praktijken.