New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Is er een regeling voorzien voor startende huisartsen? 

Een huisarts die starter is en die toetreedt tot de overeenkomst voor het nieuwe financieringssysteem, ontvangt een eenmalige premie van 4.256 EUR voor het beheer van het elektronisch medisch dossier, bovenop de geïntegreerde praktijkpremie die hij op aanvraag ontvangt, in het kalenderjaar waarin de arts zijn voor huisartsen voorbehouden RIZIV-nummer ontvangt. Dit is ook voorzien voor de startende artsen in het prestatiesysteem1

Het aantal GMD’s op naam van de verschillende leden van een groepering is vaak erg verschillend, wat discussie met zich meebrengt over de verdeling van de inkomsten van de GMD’s en ook de gewogen capitatiefinanciering. Door de partnerorganisaties  wordt gewerkt aan modelcontracten voor de associatie die kan gebruikt worden binnen New Deal praktijken.

1 Alle informatie: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuele-zorgverleners/artsen/financiele-tegemoetkomingen/geintegreerde-praktijkpremie/gmd-starterspremie-voor-beginnende-huisartsen-om-hun-medische-dossiers-elektronisch-te-beheren