New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Is er een vergoeding voor andere ondersteuning in de praktijk zoals voor onthaalmedewerkers of praktijkassistenten? 

Vanuit het RIZIV of vanuit de overeenkomst voor het nieuwe financieringssysteem is geen financiering voorzien voor praktijkondersteunend personeel zoals onthaalmedewerkers of praktijkassistenten. 

Gezien het wettelijk kader en de opleiding voor het beroep van praktijkassistent nog niet is ontwikkeld, werd dit profiel nog niet opgenomen in de New Deal overeenkomst. 

Dit profiel zou mogelijk wel nuttig kunnen zijn voor bepaalde praktijken in de toekomst. Dit zal meegenomen worden in de evaluatie van het nieuwe financieringsmodel.