New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Is het de bedoeling dat een praktijkverpleegkundige alle omschreven taken in de conventie onmiddellijk moet opnemen?

De taken voorzien in de overeenkomst worden omschreven als minimaal takenpakket dat moet opgenomen zijn in de schriftelijke afspraken van het vast samenwerkingsverband. Niet elke verpleegkundige zal onmiddellijk alle taken kunnen uitvoeren, hiertoe zal de nodige opleiding voorzien moeten worden, geprotocolleerde gedeelde zorgprocessen moeten worden opgesteld in samenspraak met de artsen van de praktijk en er zal regelmatige intervisie nodig zijn over de methodiek van geïntegreerd werken. Het doel is wel om tot deze manier van geïntegreerde zorg te komen.