New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Kan een huisarts technische prestaties aanrekenen die zijn uitgevoerd door een praktijkverpleegkundige?

Technische prestaties zoals ECG en spirometrie blijven toegankelijk voor de huisartsen via de gebruikelijke nomenclatuur. Artikel 1, §4bis van de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen stelt dat voor handelingen die de diagnose voorbereiden, zoals bijvoorbeeld bij ECG of spirometrie, de nomenclatuur kan worden aangerekend, zover dit wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid en persoonlijke controle van de huisarts.