New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Kunnen artsen van de praktijk supplementen aanrekenen? 

Ja, supplementen vragen bij de prestaties voor raadplegingen en bezoeken is toegestaan, onder bepaalde voorwaarden:

  • Het aanrekenen van supplementen wordt aangegeven bij de kandidatuur en bij de toetreding tot de overeenkomst van het nieuwe financieringssysteem. 
  • Alle artsen van de praktijk passen dezelfde tarieven toe. 
  • Er is een verplichte elektronische facturatie van de supplementen. 

Er kunnen geen supplementen worden aangerekend bij de verstrekkingen voor het beheer van het GMD of de gewogen capitatiefinanciering.