New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Kunnen praktijken die werken binnen het prestatiesysteem of het systeem voor medische huizen met forfaitaire financiering ook aanspraak maken op de premies voor praktijkverpleegkundigen of praktijkmanagement? 

De praktijkverpleegkundigen zijn enkel voorzien in deze vergelijkende pilootstudie in de New Deal praktijken, dus niet in de prestatiepraktijken of medische huizen met forfaitaire financiering.