New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Kan een New Deal praktijk een vervangarts inschakelen?

Een arts van een New Deal praktijk kan tijdelijk vervangen worden door een vervangarts bij afwezigheid. Wanneer deze niet geregistreerd wordt als lid van de groepering, worden de gebruikelijke nomenclatuurcodes uit artikel 2 van de nomenclatuur gefactureerd.

Wanneer de vervangarts toegang heeft tot de gegevens van het Globaal Medisch Dossier, is het verlaagde persoonlijk aandeel van toepassing wanneer de letter G en het RIZIV nummer van de GMD-houder wordt vermeld bij de facturatie.

Wanneer de vervangarts wordt ingeschreven in de groepering, zal deze beschouwd worden als vast lid van de huisartspraktijk en zijn alle modaliteiten van de overeenkomst van toepassing voor deze arts vanaf de eerste dag van het volgend kwartaal. In de periode tussen de start van de samenwerking met de vervangarts en de eerste dag van het kwartaal waarbij de modaliteiten van deze overeenkomst van toepassing zijn, worden de gebruikelijke nomenclatuurcodes uit artikel 2 van de nomenclatuur gefactureerd voor alle patiënten.