New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Wat bij wijzigingen in de samenstelling van de praktijk? 

Wanneer er wijzigingen zijn in de samenstelling van de huisartspraktijk, wordt een wijziging van de groepering binnen strikt opgelegde termijnen doorgegeven via de toepassing ProGezondheid (ten laatste 1 kalendermaand voor de eerste dag van het trimester waar de wijziging in samenstelling zal plaatsvinden). 

Een nieuwe arts zal pas officieel toetreden tot een New Deal huisartspraktijk op de eerste dag van een kwartaal. In de periode voorafgaand aan de officiële toetreding tot de New Deal praktijk worden de gebruikelijke nomenclatuurcodes van artikel 2 gebruikt (zoals een vervangarts).

Een arts die vertrekt uit een huisartspraktijk kan dit slechts op de laatste dag van een kwartaal. 

Enkel een geaccrediteerd huisarts kan toetreden tot een New Deal praktijk.