New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Zijn er specifieke kwaliteitsvoorwaarden voor de New Deal praktijken? 

Er zullen geen andere kwaliteitsvereisten gesteld worden dan deze voor de huisartspraktijken met een ander financieringssysteem. 

Er wordt wel verwacht dat meer tijd vrijgemaakt kan worden om kwaliteitsbeheer op te nemen in het nieuwe systeem. 

In de minimaal uit te voeren taken voor de praktijkverpleegkundige is ook het opzetten van kwaliteitsverbeterende programma’s opgenomen.