New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Kan een patiënt een vaste behandelrelatie of een GMD starten indien zijn eerste consultatie in de praktijk bij de praktijkverpleegkundige is? Kan een GMD verlengd worden naar aanleiding van een consultatie bij een verpleegkundige?

De New Deal financiering bouwt voort op het bestaande GMD, waarbij de bestaande regels voor het GMD van toepassing blijven. Deze stellen onder meer dat een GMD door een huisarts wordt beheerd en wordt afgesloten op verzoek van de patiënt, tijdens een raadpleging of bezoek bij de arts. Dit verzoek moet vermeld worden in het GMD. 

Met andere woorden: nee, een praktijkverpleegkundige kan geen GMD afsluiten voor een nieuwe patiënt. 

Een verlenging van een GMD zal ook niet automatisch gebeuren naar aanleiding van een consultatie bij een verpleegkundige.

Bij het openen van een GMD worden de nieuwe codes voor raadpleging of een bezoek gebruikt (107435, 107494, 107516, 107531).