New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Kan een patiënt van een New Deal praktijk nog andere huisartsen consulteren? 

Indien een patiënt een GMD heeft bij één van de artsen in een New Deal praktijk wordt dit beschouwd als een vaste behandelrelatie tussen de patiënt en huisartspraktijk, waarbij de huisarts de rol opneemt van het eerste aanspreekpunt voor alle medische problemen en gezondheidsvragen en als vaste arts de patiënt informeert, oriënteert, begeleidt en behandelt bij deze gezondheidsvragen en -problemen. 

Echter, uitzonderingen zijn wel steeds mogelijk (bv. Vakantie, co-ouderschap, 2e adviezen, etc.), raadplegingen bij andere huisartsen worden dan ook nog steeds terugbetaald door de mutualiteit.