New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Kan ik een patiënt behandelen die geen GMD heeft bij mij? 

Ja, bij patiënten zonder vaste behandelrelatie factureert de huisarts de referentieverstrekkingen uit artikel 2 van de nomenclatuur. Dit is het zogenaamde ‘passantentarief’. 

Dit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld dringende raadplegingen bij arbeids- of schoolongevallen.

Om te vermijden dat er aan selectie wordt gedaan op basis van het profiel van de patiënt, is een maximale verhouding vastgelegd voor het aantal contacten voor patiënten zonder vaste behandelrelatie t.o.v. de contacten met patiënten met een vaste behandelrelatie. Per kalenderjaar kan het aandeel van het aantal verstrekkingen voor raadplegingen, videoraadplegingen en bezoeken voor patiënten zonder vaste behandelrelatie die buiten de uren van de wachtdienst worden aangerekend door een huisarts maximaal 25% bedragen van het totaal van het aantal verstrekkingen voor raadplegingen, videoraadplegingen en bezoeken die worden aangerekend dezelfde huisarts buiten de uren van wachtdienst.