New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Tot wat engageert de huisartspraktijk zich naar de patiënten toe? 

In verband met de beschikbaarheid en bereikbaarheid verbindt de huisartspraktijk er zich toe om:

  • het geografisch gebied te definiëren waarbinnen ze opereert en dit te communiceren naar de bevolking. 
  • de openingsuren van de huisartspraktijk af te stemmen op de uren van de wachtdienst en te communiceren naar de bevolking. 
  • voor een permanente telefonische bereikbaarheid te zorgen tijdens deze openingsuren. 
  • voor continuïteit van zorgen in te staan, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
  • dagelijks een voldoende aanbod te voorzien in raadplegingen en bezoeken voor zowel planbare – als niet planbare zorg.  

Ook de rollen van alle medewerkers worden duidelijk gecommuniceerd naar de patiënten. 

Deze communicatie kan verlopen via bijvoorbeeld de praktijkwebsite of een praktijkfolder over de werking. 

Verder is er geen informatieverplichting naar de patiënten over het financieringsmodel van de praktijk.