New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Kan de overeenkomst nog gewijzigd worden na het afsluiten ervan? 

De overeenkomst kan slechts gewijzigd worden na schriftelijk akkoord van beide partijen. 

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op voorstel van het Begeleidingscomité die deze overeenkomst zal opvolgen. 

Wanneer tijdens de looptijd van deze overeenkomst bepaalde nieuwe verstrekkingen worden voorzien die toegankelijk zijn voor huisartsen, of er een opwaardering komt van de consultaties of het honorarium voor het beheer van het Globaal Medisch Dossier, kan het Verzekeringscomité, op voorstel van de Medicomut, bepalen of de nieuwe verstrekkingen ook kunnen aangerekend worden door de artsen die deze overeenkomst onderschreven en of de opwaardering kan doorgevoerd worden in de verstrekkingen voor de gewogen capitatievergoeding en prestatiefinanciering uit deze overeenkomst.