New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Kan ik terugkeren naar een ander financieringsmodel? 

Het zal een overeenkomst zijn tussen het Verzekeringscomité en een huisartspraktijk, die opgezegd kan worden door beide partijen, mits het respecteren van de opzeggingsperiode. Deze is vastgelegd op één volledig kwartaal, dat volgt op de dag van opzegging. De opzeggingsperiode zal dus minimum 3 maand en maximum 6 maand kunnen bedragen.