New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Kan men deeltijds in een New Deal praktijk werken en deeltijds in een andere praktijk per prestatie? 

Neen, huisartsen die een hoofdactiviteit hebben in een New Deal praktijk, kunnen daarbuiten niet als nevenactiviteit actief zijn in een andere praktijk die per prestatie werkt. 

Indien een nevenactiviteit niet per prestatie gefactureerd wordt aan het RIZIV, is combineren met een New Deal praktijk wel mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld mogelijk zijn indien er per uur vergoed wordt door een zorginstelling of overheid.

Wanneer er wel per prestatie aangerekend wordt aan het RIZIV, worden deze beschouwd als verstrekkingen uitgevoerd in een New Deal praktijk, met o.a. verminderde tarieven voor GMD patiënten en maximum 25% van de prestaties bij passanten (zie artikels 3 en 5 van de overeenkomst).