New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Welke types van huisartspraktijken kunnen instappen? 

Zowel huisartspraktijken die bestaan uit één huisarts als praktijken met meerdere huisartsen kunnen toetreden tot de overeenkomst. Ook huisartsen die in een geregistreerd netwerk werken kunnen toetreden. 

Indien de huisartspraktijk uit meer dan één huisarts bestaat, dient er gewerkt te worden met een gedeeld patiëntenbestand, en moeten integratie-instrumenten gebruikt worden zoals gedeelde elektronische patiëntendossiers, zorgoverleg en coördinatievergaderingen.