New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Zijn er andere toetredingsvoorwaarden? 

Indien de huisartspraktijk bestaat uit meer dan één huisarts, dient de praktijk als groepering te zijn geregistreerd via Progezondheid.be. 

Alle huisartsen van de praktijk dienen geaccrediteerd te zijn op het moment van de aanmelding en dienen tijdens de looptijd van de overeenkomst te voldoen aan de navormingsplicht. 

De huisartsen moeten gebruik maken van een gehomologeerd elektronisch medisch dossier.