New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Wat wordt verstaan onder praktijkmanagement en hoeveel bedragen de premies voor praktijkmanagement? 

Men praktijkmanagement bedoelt men get geheel van taken in het beheer van de praktijk: organisatie van coördinatievergaderingen, beheer van personeel en samenwerkingsovereenkomsten, beheer en logistiek van het gebouw, opzetten van samenwerkingsverbanden met partners binnen de eerste en tweede lijn, etc. 

De vergoeding is gebaseerd op het aantal artsen die geregistreerd zijn binnen de groepering, het aantal personen in loondienst van de huisartsenpraktijk en het aantal patiënten met een vaste behandelrelatie. 

De premie wordt per kwartaal betaald aan de huisartspraktijk. 

Indien er wijzigingen zijn wordt dit doorgegeven via een digitale toepassing. Bij een onvolledig kwartaal wordt de premie pro rata berekend. 

De betaling zal uiterlijk plaatsvinden tijdens het kwartaal volgend op het kwartaal waarop de geregistreerde gegevens van toepassing zijn (dit betekent bijvoorbeeld een betaling van de premies voor kwartaal 2 ten laatste tijdens kwartaal 3).

Samenvattend: 

Minimum aantal artsenMinimum aantal loontrekkenden Minimum aantal patiënten met vaste behandelrelatie Bedrag per kwartaal
(in EUR) 
2110001794
3115002392
4220003588