New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Welk statuut moet een verpleegkundige hebben om aanspraak te maken op de premie? 

Een vast samenwerkingsverband wordt vereist. Dit wordt als volgt gedefinieerd: “Een vaste en geïntegreerde samenwerking tussen een huisartspraktijk en personen die bepaalde taken opnemen binnen deze huisartspraktijk, waarbij deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Deze afspraken gaan onder meer over de taakinvulling, de werkuren binnen de praktijk en de vergoeding voor het uitvoeren van deze taken. 

Een vast samenwerkingsverband kan opgezet worden via personen die werken in loondienst van de huisartspraktijk, via samenwerking met personen met een zelfstandig statuut of via samenwerking met organisaties die loontrekkenden in dienst hebben.” 

De praktijken hebben de vrijheid om onderling afspraken te maken over het vast samenwerkingsverband met de verpleegkundigen en hoe de middelen van de premie worden aangewend. Ook afspraken rond de vergoeding zijn vrij te bepalen tussen beide partijen.