New Deal voor huisartsen

Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk

Zijn er andere vereisten voor de samenwerking met een verpleegkundige?

Bij de samenwerking met een verpleegkundige moeten integratie-instrumenten worden gebruikt zoals het gebruik geprotocolleerde gedeelde zorgprocessen, regelmatig zorgoverleg tussen artsen en de praktijkverpleegkundigen over casuïstiek en de methodiek van geïntegreerd werken. 

De huisartspraktijk dient te communiceren over het zorgaanbod en de rolverdeling van de verschillende zorgverleners en ondersteunende medewerkers naar hun patiëntenbestand. 

Een verpleegkundige dient van elk patiëntencontact neerslag te maken in het elektronisch medisch dossier. 

De werking met een verpleegkundige dient opgenomen te zijn in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de huisartsen.